20 Bliain ag Fás

Céiliúradh 20 Bliain Ghaelscoil Uí Néill / 20th Anniversary Celebrations

I mbliana, tá an Ghaelscoil ag ceiliúradh an fichiú bliain ó oscailt na scoile.  Beidh seachtain cheiliúrtha againn le linn na seachtaine ag tosú ar an Luan, 7ú Márta (sonraí le teacht), ag críochnú le Damhsa is Dinnéar san Óstán Greenvale, an Chorr Chríochach, ar an Aoine, 11ú Márta.  Beidh sé seo ann do dhaoine atá níos sine ná 18, gléasta go néata, chan foirmiúil.  Tá £25 ar thicéad agus tá siad ar fáil le ceannach ó oifig na scoile anois.  Díolfar ticéid de réir mar a iarrtar iad.  Marcáil an dáta seo i do dhialann má shíleann tú gur mhaith leat teacht chuig an Damhsa is Dinnéar agus tacaíocht a thabhairt don scoil.   Bheimis fíorbhuíoch fosta do dheontas ar bith don chrannchur ar an oíche, m.sh dearbháin do shiopa, buidéil fíona, bronntanais Nollag (d’ardchaighdeán) nach bhfuil de dhíth srl srl.  Gabh i dteagmháil le Conor ar 87749178 nó Damien Mór ar 07823773324 más féidir leat cuidiú.  Ba mhór againn tacaíocht ar bith ar féidir leat a thabhairt agus rachaidh an t-airgead uilig chun cuidiú leis an aistriú chuig an scoil nua ar an bhliain seo chugainn (tá súil againn!).

Damhsa is Dinnéar / Dinner Dance

Aoine 11ú Márta / Friday 11th March

Greenvale Hotel, 7.00pm

Thar 18                   £25                  Over 18s

This year, the Gaelscoil is celebrating the twentieth anniversary of the opening of the school.  We will be holding a week of celebrations during the week beginning Monday, 7th March (details to follow), culminating in a Dinner Dance in the Greenvale Hotel, Cookstown on Friday, 11th March.  This will be an Over 18 event, smart dress but not formal.  Tickets cost £25 each, are available to purchase from the school office and will be sold on a first come first served basis.  Please mark this date in your diary if you think you would like to come to the Dinner Dance and support the school.   We would be also be very grateful for any donations for the raffle on the night, e.g. vouchers for a shop, bottles of wine, unwanted (high-quality) Christmas presents etc etc.  Please contact Conor on 87749178 or Damien Mór on 07823773324 if you can help.  Any support you can give would be much appreciated, all proceeds will go towards assisting with the move into the new school next year (hopefully!).