Físráiteas / Mission Statement

Daltaí Ghaelscoil Uí Néill

 

Is í Gaelscoil Uí Néill tobar na Gaeilge in Oileán an Ghuail.  Labhraímid Gaeilge gach lá go bródúil fonnmhar i dtimpeallacht atá sona sábháilte.  Tugaimid faoinár gcuid oibre faoi chroí mhór mhaith agus déanaimid ár seacht ndícheall i gcónaí.

 

Bímid cineálta cairdiúil lena chéile agus cuirimid fáilte roimh dhaoine páirt a ghlacadh inár gcluichí.  Tá meas againn orainn féin agus ar gach duine atá thart orainn.  Aithnímid go bhfuil gach duine difriúil.  Tá meas againn ar gach rud atá thart orainn, sa scoil, sa bhaile agus i dtimpeallacht an domhain.

 

Bímid muiníneach i ngach rud a dhéanaimid agus bainimid sult agus tairbhe as gach seans a thugtar dúinn ar an tsaol seo.

 

Lá níos sine lá níos eolaí.

 

Imeoimid as Gaelscoil Uí Néill le haghaidh a thabhairt ar an tsaol go muiníneach macánta.  Beidh grá againn don fhoghlaim agus muid dóchasach go dtiocfaidh ár gcuid aislingí faoi bhláth 

 

The Pupils of Gaelscoil Uí Néill

 

Gaelscoil Uí Néill is the fountain of the Irish language in Coalisland.  We speak Irish with pride and enthusiasm every day in a happy and safe environment.  We have a positive attitude to work and we always try our very best.

 

We are kind and friendly towards each other and always allow others to participate in our games.  We have respect for ourselves and for all those with whom we work.  We recognise that everyone is different.  We have respect for everything around us, at school, at home and in the world about us.

 

We are confident in all that we do and enjoy and benefit from every opportunity that is presented to us in life.

 

A day older is a day wiser.

 

We will leave Gaelscoil Uí Néill and venture out into the wider world with confidence.  We will cherish learning, ever hopeful that our life’s aspirations will one day be realised.