Gobharnóirí / Governors

BORD NA nGOBHARNÓIRÍ 2015-16 / BOARD OF GOVERNORS 2015-16

Jack Corr

Gerard Scott

Eamonn McNally

Phil Mac Aoidh

Róisín Uí Mhuirí

Dolores Carron

Eamonn Campbell

Eleanor O'Neill

Gerry Galvin (Cathaoirleach / Chairman)

Lisa Marie Cullen (Ionadaí na dTuismitheoirí / Parents’ Representative)

Máiréad Ní Ursáin (Ionadaí na Múinteoirí / Teachers’ Representative)

Conor McPhillips (Rúnaí, gan vóta / Secretary, non-voting)