Saoire / Holidays 2015-16

AN CHÉAD TÉARMA

An Mháirt 1ú Meán Fómhair 2015 go dtí

An Mháirt 22ú  Nollaig 2015 (leath lae)

Tá an sos leath-théarma ann ón Déardaoin 29ú Deireadh Fómhair go dtí an Mháirt 3ú Samhain.AN DARA TÉARMA

Déardaoin 7ú  Eanáir 2016 go dtí

Déardaoin 24ú Márta 2016 (leath lae)

Sos leath-théarma: Luan 15ú & Máirt 16ú Feabhra

Dhá lá saor do Lá Fhéile Pádraig ar an Déardaoin17ú agus an Aoine18ú Márta. 

AN TRÍÚ TÉARMA

Luan 4ú Aibreán 2016 go dtí

Déardaoin 30ú Meitheamh 2015 (leath lae)

Lá Forbhartha Scoile (druidte do pháistí): Luan 25ú Aibreán

Saoire Bealtaine: Luan 2ú - Aoine 6ú Bealtaine

Saoire Bealtaine: Luan 30ú -Máirt 31ú Bealtaine

 FIRST TERM

Tuesday 1st September 2015 until

Tuesday 22nd December 2015 (half day)

Mid-term Break runs from Thursday 29th October to Tuesday 3rd November.

SECOND TERM

Thursday 7th January 2016 until

Thursday 24th March 2016 (half day)

Mid-term Break: Monday 15th & Tuesday 16th February

Two days off for St. Patrick's Day on Thursday 17th and Friday 18th March.

 

THIRD TERM

Monday 4th April 2016 until

Thursday 30th June 2016 (half day)

School Development Day (school closed to pupils): Monday 25th April

May Bank Holiday: Monday 2nd May - Friday 6th May

May Bank Holiday: Moday 30th - Tuesday 31st May